mimarlık objesinin peyzajla iç içe geçmesi, disiplin sınırlarını eriterek hangi disipline ait olduğu kavranamayan "üçüncü türü" - yeni yapma biçimlerini, melez durumları- ortaya çıkarır. Derrida'nın "ne o ne bu, hem o hem bu" olarak tarif ettiği üçüncü tür, mimarlığın yeni durumunu okumada, kavramada, tasarlamada yol gösterici olacaktır. 

yüksek lisans tezinden