top of page

Uygulanmış Projeler

  • 2015, "116 ve 118 kodlu binaları mimari projeleri", Atakaş Yassı Ürün Soğuk Grup Sanayi Tesisi

  • 2014, "Türbin, Demi, Atölye, Kazan Binası Mimari Projeleri", Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

  • 2014, "Süperethanol Tesisi Mimari  Projesi", Konya Şeker San. Tic. A.Ş.

  • 2014, "Kömür Stokholü ve Atık Kil Bandı Mimari Projeleri", Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

  • 2014 , "Atık Su WHR Binaları Mimari Projeleri", Bolu Çimento Fabrikası

  • 2013,  "Kurutucu Binası mimari projesi", Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü                                                               

  • 2013, "480 Baş Sağmal Süt Sağım Tesisi", Has Başak Et Gıda San. Ltd. Şti.                                                                                                                                           

Öneri Projeleri

  • 2014, "Maden Mühendisleri Ofisi", Eti Soda A.Ş.

  • 2013, "Gençlik Merkezi", 2 adet öneri projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı

burçinsönmez

mimarlıkbürosu

bottom of page